אודות

מרכז טיפולי רימון הוקם בשנת 2006.

המרכז שייך למתי"א תל אביב ופועל מטעם משרד החינוך ועיריית תל-אביב יפו.
מרכז טיפולי רימון נותן מענה לילדי גן חובה מאזור יפו והסביבה, שנמצאו זכאים לתמיכה בועדות מתוקף חוק.
הוא אחד משלושה מרכזים טיפוליים הפועלים במתכונת זו בעיר ת"א-יפו.

מרכז רימון מספק מענה טיפולי התפתחותי פרטני בגילאי גן חובה לצד השפעה על שגרת יומו של הילד בגן ובמשפחה באמצעות הפיכה למקור ידע, תמיכה והדרכה עבור הגננות והמשפחות בכל תחומי הטיפול וההתפתחות.
מודל ייחודי זה משלב טיפול בקשיים לצד פיתוח וחיזוק שגרה המונעת את התפתחותם.
מודל זה נבנה תוך התאמה למגוון הקשיים האופייניים לאוכלוסייה המטופלת ביפו

האוכלוסייה המטופלת במרכז מתאפיינת ברב תרבותיות (עולים ממדינות שונות, ערבים, יהודים).
במרכז מטופלים ילדים עם פערים מהמצופה בגילם בכל תחומי ההתפתחות:
עיכוב בתחומי השפה השונים, עיכוב במיומנויות מוטוריות הנדרשות לקראת כתה א', פערים בהכרת מושגים לימודיים, חוסר בשלות או
חסכים רגשיים וקשיי התנהגות.

מודל העבודה של המרכז מספק מסגרת טיפולית ייחודית תחת קורת גג אחת ובתאום הדוק עם מסגרות החינוך שכל כך הכרחי
להצלחת התהליכים.

מטרות המרכז:

  1. לתת מענה לילדים עם צרכים מיוחדים מתוקף שעות שילוב בכמה אופנים:
    טיפול פרטני בילד בתחומי השפה, ריפוי בעיסוק, רגשי התנהגותי ומיומנויות למידה.
    השפעה על שיגרת היום של הילד בגן באמצעות הדרכה ומתן כלים לגננת בהתמודדות יומיומית.
    השפעה על שיגרת היום של הילד בבית במשפחתו ומתן כלים להתמודדות.
  2. לשמש מרכז ידע מקצועי התומך בגננות בטיפול בקשיים של ילדים בתחומי הטיפול במרכז, תוך חיזוק הקשר היומיומי עם המטפלים.

איך מתקבלים לטיפול במרכז רימון?

במהלך שנת הלימודים הגננות מאתרות ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן, וממלאות שאלון הפנייה לועדה מתוקף חוק.
התהליך מתבצע בשיתוף ההורים והם חותמים על השאלון.
גם הורה החש כי לילדו יש צורך בקבלת תמיכה מתוקף חוק השילוב, יכול לפנות אל הגננת בבקשה לפנות לועדה מטעם משרד החינוך.

על מנת לקבל את הזכאות יש להביא מסמך קביל: ברוב הלקויות יש צורך באבחון של רופא התפתחותי או פסיכולוג חינוכי. לרשימה המלאה יש לעיין בקישור גורמים שאבחנתם קבילה.

בין החודשים מרץ עד מאי נערכות ועדות רב מקצועיות בהן נקבעת זכאות לשנת הלימודים הבאה.

ילדים שעברו ועדת אפיון וזכאות וקיבלו זכאות לסל מוסדי או אישי עם שעות טיפול והוראה, יקבלו מענה זה במרכז רימון. 

סרטון הסבר על ועדת שילוב